Hoe werken wij?

De aanvragen komen via de hulpverlening, diaconie, maatschappelijk werk, ZOB, e.a. bij het bestuur van de Stichting Perspectief. Deze worden schriftelijk ingediend met een omschrijving van de gezinssituatie en de sociaal-economische problemen op het bedrijf.

De aanvragen kunnen twee maal per jaar ingediend worden:
per 1 april en 1 november en in noodgevallen kan door het jaar een aanvraag gedaan worden.

Vervolgens worden in een bestuursvergadering de aanvragen besproken en wordt de financiƫle ondersteuning per gezin vastgesteld. De bedragen worden per gezin aangepast, voor gezinnen met kleine kinderen is de hoogte van het bedrag anders dan voor een ouder echtpaar.

De adviezen van de hulpverlenende instantie wegen zwaar en het gezin dat steun ontvangt wordt met goede nazorg begeleid.