Donateur worden

Wordt donateur van onze Stichting

Om onze ondersteuning mogelijk te maken zijn we afhankelijk van donateurs, sponsors en schenkingen.

ANBI-status

“Stichting Perspectief ” is een Stichting met een erkende ANBI-status (Algemeen Nut Beoogde Instelling) Hierdoor is het fiscaal aantrekkelijk een gift te doen. De gift kan voor de belasting opgevoerd worden als niet belastbare aftrekpost.
Ons ANBI-nummer is:  RSIN 8168.41.329

Wilt U een gift doen of donateur worden?
Neem dan gerust contact met ons op: info@vakantiefondsperspectief.nl

Uw gift is van harte welkom om ons werk voor nu en in de toekomst mogelijk te maken.
banknummer: NL94 RABO 0112 5099 24  t.n.v. Stichting Pespectief