Geschiedenis

Op 14 januari 2006 waren we in het zalencentrum Onder de Toren in Elst bijeen om de Stichting Perspectief op te richten. Het initiatief kwam vanuit de Werkgroep Landbouw en Inkomen.

De zusters van Schijndel hadden een tiental jaren ( jaren ’90) het Steunpunt Landelijke Boerinnen Belangen voorzien van financiële bijdragen voor vakantie van boeren en tuinders in  nood. Zij stelden hiervoor geld beschikbaar uit het project: Noden in eigen land.

In 2002 ontvingen we bericht van de congregatie dat ze om verschillende redenen hiermee gingen stoppen. De WLI besloot om een eigen stichting op te richten en het vakantiefonds voort te zetten.
In het begin noemden we het project BIN: Boerengezinnen In Nood.
In 2002 vergaderden we de eerste keer. In 2003 hebben we de eerste gezinnen verrast met een bijdrage. In 2005 besloten we tot de Stichting Perspectief, een nieuwe naam met eigen statuten en een officieel startsein op 14 januari 2006.

We hebben nu ruim veertien jaar gedraaid. Helaas met succes, omdat er nog steeds problemen zijn in boerengezinnen en zij vaak niet het geld hebben om op vakantie te gaan. We zagen liever dat er eindelijk een balans kwam in een toekomst voor boerengezinnen die door willen gaan en toe zijn aan een overname. Maar juist daar komt vaak het grote dilemma om de hoek kijken, op het moment dat het bedrijf moet worden overgenomen, komen ook de financiële problemen op tafel.

Onze Stichting heeft de ANBI-status, uw giften zijn dus aftrekbaar.
En uiteraard blijven wij ons inzetten voor boeren en tuinders in de knel….voor rust, vakantie en ontspanning.